Fri till sist!

Den 1 januari 2007 blev R. E Howards berättelser om Conan från Cimmerien en del av vår allmänna sagoskatt.

Denna webbsajt är till för att dela med sig av det R.E. Howard skapade och även publicera nya alster utifrån hans arv.

Vet då, dyre prins, att mellan åren då oceanerna uppslukade Atlantis med dess glittrande städer och åren då Aryas söner kom till makten, fanns det en tidsålder utan dess like, då skinande kungadömen låg utspridda över världen likt blå plymer under stjärnorna – Nemedien, Ofir, Brytunien, Hyperborien, Zamorien med sina mörkhåriga kvinnor och torn av spindelfyllda mysterier, Zingarien med sin ridderlighet, Kot som gränsade till de idylliska markerna i Shem, Stygien med sina skuggvaktade gravar, Hyrkanien vars ryttare bar stål och siden och guld. Men det stoltaste riket i hela världen var Aquilonien, oinskränkt härskare över den drömmande västern. Hit kom Conan, Cimmeren, svarthårig, dysterögd, med svärd i hand, en tjuv, en rövare, en dråpare, med mycken svårmod och mycken upprymdhet, för att trampa världens juvelprydda troner under sina sandalklädda fötter.

R.E. Howards originalhistorier